Zber použitého kuchynského oleja pre domácnosti

Vylievať použitý kuchynský olej do záchodov či odtokov je tou najhoršou možnou voľbou pre vašu domácnosť.

Kuchynský olej po vyliatí končí v kanalizácii, kde zanáša potrubia, znižuje kvalitu a čistotu vody a v neposlednom rade je lákadlom pre hlodavce. Je to veľká škoda, pretože túto energeticky veľmi hodnotnú surovinu je možné recyklovať, a po spracovaní sa z nej stáva biopalivová zložka do motorovej nafty. Zberom použitého kuchynského oleja v domácnostiach môžete aj vy prispieť k zvýšeniu životnej úrovne na Slovensku. Zber použitého kuchynského oleja v domácnostiach prebieha prostredníctvom kontajnerov na použitý kuchynský olej. Odvoz použitého kuchynského oleja realizujeme v pravidelných intervaloch. Následne sa postaráme o spracovanie použitého kuchynského oleja podľa platnej legislatívy.

Máte záujem?