Nádoby na kuchynský olej

Nádoby na kuchynský olej

Aby sa mohol použitý kuchynský olej použiť na ďalšie spracovanie, je dôležité pri jeho uskladnení používať vhodné zberné nádoby. Poskytujeme bezplatný prenájom certifikovaných zberných nádob. Podľa množstva oleja ktorý vyprodukujete si môžete zvoliť nádoby s rôznym objemom. ( 20, 40, 50,1000 litrov).

Máte záujem?